Tidsskjema:

Det er gjort følgende endringer i forhold til tidligere versjoner:

Lørdag:
J12 spyd flyttet fra 13:59 til 13:20
G14 spyd flyttet fra 13:24 til 14:00

J13 kule flyttet fra 19:20 til 18:20
G13 kule flyttet fra 18:20 til 19:20