Alle utøvere må registrere skoskjema før de vil få utdelt startnummer. 

English:

All athletes must register a shoe form before they will be given a BIB.