Som en del av 1500 m Festivalen har vi også en Mosjonsdel der vi legger opp til heat ut i fra forventet sluttid og med fartsholdere til aktuell hastighet. 

Foreløpig plan er følgende:

19:00 1500 m Mosjon for de som sikter seg inn på en tid over 6 min.
19:20 1500 m Mosjon for de som sikter seg inn på en tid under 6 min. . 
19:30 Reserve ved behov.